BİLGİ FORMU
Adınız - Soyadınız
Telefon Numaranız
E - Posta Adresiniz
Çocuğunuzun Adı - Soyadı
Çocuğunuzun Şu Anda Okuduğu Okul
Hangi Bilfen için başvuru yapmak istiyorsunuz?
Çocuğunuzun Şu Anda Okuduğu Sınıf
- Elektronik veya fiziksel ortamda otomatik veya otomatik olmayan yollarla Bilfen Eğitim Kurumları A.Ş.’ye iletmiş olduğum iletişim bilgilerimin bilgilendirme, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, ... Devamıkutlama, temenni dahil olmak üzere veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik iletilerin tarafıma iletilmesi amaçlarıyla işlenmesine; yine aynı amaçlarla ve organizasyonel nedenlerle Bilfen Şirketler Topluluğu dahilindeki diğer şirketlere, işleme amacının gerçekleştirilmesi için hizmet alınan/verilen 3. Kişilere aktarılmasına; ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının usulüne uygun taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılmasına; işbu işleme veya aktarma faaliyetleri ile sınırlı olarak bunların gerçekleştirilebilmesi için kullanılan yazılım/uygulama/program gibi dijital platformların servis sağlayıcılarına aktarılmasına ve bu dijital platformların yurt dışında olması halinde yurt dışına aktarılmasına rıza gösteriyorum.
- Bilfen Eğitim Kurumları A.Ş. tarafından, her türlü elektronik iletişim araçları vb. vasıtalarla iletilecek veri, ses, görüntü içerikli her türlü bilgilendirme, kurumunuza ait ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, promosyon, pazarlama, kutlama, vb. amaçlarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi... Devamı için yukarıda paylaşmış olduğum iletişim adreslerimin, şahsıma ve çocuğuma ait kişisel verilerimin, verdiğim onayın Bilfen Eğitim Kurumları A.Ş. tarafından işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, İYS A.Ş.’ye kaydedilmesine ve bu iletişim araçları ile şahsımla iletişime geçilmesine; tarafıma gönderilen ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına, sözleşme ilişkisi içinde olunan 3.kişilere, İYS A.Ş.’ye, ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gerekli ölçülerde aktarılmasına; dilediğim zaman ve hiçbir gerekçe belirtmeksizin işbu ticari elektronik iletileri almayı reddedebileceğime tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile;
Aydınlatma beyanlarımızın tamamına www.bilfengroup.com web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gizlilik Sözleşmesi

Formdaki alanları doldurarak, Bilfen tarafından kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme, aydınlatma metni kapsamında eğitim hizmetleriyle ilgili bana özel fırsatlar geliştirilebilmesi, hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım faaliyetleri, planlama, istatistik ve müşteri memnuniyeti çalışmaları yapabilmesi için işlenmesini, iletişim çalışmalarında kullanılmasını kabul ediyorum.